dilluns, 28 d’octubre de 2013

Convocatòria d'ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013

             Posam en el vostre coneixement que s’ha publicat la convocatòria per sol·licitar ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013.

Beneficiaris: Alumnes matriculats durant el curs 2012-2013 en un nivell educatiu obligatori i que es troben en unes condiciones econòmiques o familiars relacionades a l’Annex 2 de les Bases de la  convocatòria. (BOIB 22 d’octubre de 2013)

Import de l'ajuda: 50 euros per alumne.

Lloc de presentació: La sol·licitud degudament emplenada i  la documentació requerida,  s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013.


Termini  de presentació:   fins el 4 de novembre de 2013 inclòs


           Al següent enllaç hi trobareu tota la informació i el model de sol·licitud.  També a la secretaria del centre (de dilluns a divendres, de 9 a 10 hores).


Informació i model de sol·licitud

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada